0%
31

Na vyriešenie tohto kvízu máte 10 minút!

Čas na vyriešenie kvízu uplynul!


Kvíz pre žiakov základnej školy

Napíšte meno a priezvisko, triedu a mesto v ktorej sa nachádza vaša škola.
Napr.: Pavel Pavlov, 7c, Padina

1 / 30

Ktorá vojvodinská dedinu bola prvá osídlená Slovákmi?

2 / 30

Ján Čajak ml. bol:

3 / 30

Čo deti v škole používali na písanie?

4 / 30

Kedy bola založená Matica slovenská v Juhoslávii?

5 / 30

Ako sa menoval najznámejší dejateľ v dejinách Aradáča?

6 / 30

Práva Vojvodinských Slovákov od roku 2003 zabezpečuje:

7 / 30

Komu patrili školy v minulosti?

8 / 30

Správy z domova a zo sveta dolnozemskí Slováci čítali najprv zo slovenských novín a časopisov. Od roku 1902 mali svoj prvý týždenník, ktorý sa nazýval:

9 / 30

Kto bol predsedom Slovenskej národnej strany?

10 / 30

Ktorý dokument zrovnoprávnil evanjelikov a katolíkov v Habsburskej monarchii?

11 / 30

Ako sa nazýval panovník, ktorý vydal Tolerančný patent?

12 / 30

Akého vierovyznania sú obyvatelia Selenče?

13 / 30

Jednou z príčin sťahovania Slovákov na Dolnú zem bola:

14 / 30

Jediným Slovákom národným hrdinom bol:

15 / 30

Kedy bola vytvorená Národná rada dolnozemských Slovákov?

16 / 30

V ktorom meste sa uskutočnilo Veľké národné zhromaždenie Srbov, Bunevcov a ostatných Slovanov?

17 / 30

Kto bol prvým predsedom Matice slovenskej?

18 / 30

Prvé slovenské dolnozemské divadelné predstavenie bolo predvedené v:

19 / 30

Kto bol prvým Slovákom poslancom v parlamente Kráľovstva SCHS?

20 / 30

Na akých majetkoch boli zakladané slovenské osady?

21 / 30

Kto bol autorom prvého Šlabikára pre Dolnozemských Slovákov?

22 / 30

Uveď meno Habsburskej panovníčky počas panovania, ktorej začalo osídľovanie Dolnej zeme Slovákmi?

23 / 30

Adam Vereš bol predovšetkým:

24 / 30

Matica, Obec Báčsky Petrovec a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny každý rok organizujú celoslovenskú manifestáciu. Ako sa táto manifestácia volá?

25 / 30

Spolok, ktorý organizoval rôzne kurzy, prednášky, výstavy v medzivojnovom období sa nazýval:

26 / 30

Akým poradím sa osídľovali územia dnešnej Vojvodiny?

27 / 30

V ktorom storočí začalo sťahovanie Slovákov na Dolnú zem?

28 / 30

Akým nárečím hovoria obyvatelia Pivnice a časti Selenče?

29 / 30

Čo sa deti vyučovali v škole v minulosti?

30 / 30

Kde sa nachádza sídlo Matice slovenskej?

Tvoj výsledok je

0%

Výsledky kvízu